MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Bisenija Mušedinović nova predsjedavajuća velikokladuškog vijeća

Na danas nastavljenoj 14. sjednici OV Velika Kladuša za predsjedavajuću Vijeća izabrana je Bisenija Mušedinović, vijećnica SDA. Za novu predsjedavajuću glasalo je 15 vijećnika (5 SDA, 2 NS, 2 NES, 2 Klub nezavisnih vijećnika, 2 DNZ, 1 SDP i nezavisni vijećnik Ibrahim Kajtazović), protiv je bilo 11 vijećnika Laburističke stranke, a nezavisni vijećnik Ibrahim Kajtazović Bato bio je suzdržan.


Prije samog glasanja odvijale su se političke rasprave oko same procedure izbora, kao i koalicionog dogovora između političkih subjekata. U raspravama je prednjačio predsjednik kluba Laburista Amir Đogić, koji je nekoliko puta ponovio da je u Velikoj Kladuši počeo raspad “Osmorke”, misleći na to da su kod glasanja u istom taboru bili oni koji su politički protivnici na višim nivoima vlasti u BIH.
Podnosilac inicijative za izbor novog rukovodstva Vijeća Muamer Hadžić (NES), istakao je optimizam da će se izborom nove predsjedavajuće uozbiljiti rad OV, te da će najviše predstavničko tijelo ubuduće raditi efikasnije na rješavanju nagomilanih problema na području općine.
“Sigurna sam da smo izborom novog rukovodstva Vijeća započeli jedan proces kojim ćemo otkočiti brojne procese u Velikoj Kladuši, što već dugi vremenski period građani od nas i očekuju”, istakla je novoizabrana predsjedavajuća Bisenija Mušedinović. Kad je u pitanja buduća saradnja Vijeća sa Općinskim načelnikom, istakla je da se nada da će ta saradnja biti uspostavljena u cilju boljeg funkcionisanja predstavničke i izvršne vlasti.


Ono što je evidentno jeste da je današnjim izborom predsjedavajuće formirana parlamentarna većina koja će imati zadatak da u što skorijem periodu vrati dignitet Općinskom vijeću, koji je posljednjih više od 15 mjeseci bio debelo poljuljan.

M. Sarajlija/Trend radio

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo