MARKETING

Danas ističe rok za podnošenje prijava za učešće na Općim izborima 2022. godine

Centralna izborna komisija BiH obavijestila je političke subjekte da danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na Općim izborima 2022. godine

CIK BiH obavijestio je političke stranke i nezavisne kandidate da je danas krajnji rok za podnošenje prijava za učešće na oktobarskim Općim izborima.

“U skladu sa Uputstvom o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za Opće izbore 2022. godine, danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i neovisnih kandidata za učešće n Općim izborima 2022. godine”, navedeno je u saopćenju CIK-a BiH.

Opći izbori u našoj zemlji trebali bi se održati u nedjelju, 02. oktobra.

Pregled političkih subjekata koji su podnijeli prijavu bit će dostupan javnosti na web stranici Centralne izborne komisije BiH.

CIK BiH će u skladu sa rokovima utvrđenim u navedenom Uputstvu izvršiti provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uslove, nakon čega se stiču uslovi za podnošenje prijava za ovjeru koalicija ili listi nezavisnih kandidata.

Rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata je od 06. do 14. juna 2022. godine do 16 sati.

IZVOR: KLIX.BA

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo