Danas je Evropski dan prava pacijenata

Danas je Evropski dan prava pacijenata, koja su utemeljena Europskom poveljom poznatijom kao Rimska povelja, iz 2002. godine. Iste godine je ratificirana u Bruxellesu i tako postala temeljni dokument za reformu zdravstva u zemljama EU.

Njezino drugo poglavlje, u kojemu je navedeno 14 prava pacijenata, sastavni je dio Europskog ustava. Prema Povelji, svatko ima pravo na pristup svim informacijama koje se odnose na njegovo zdravstveno stanje, na zdravstvene usluge, kao i na sam način njihova korištenja, ali i na sve mogućnosti koje pružaju znanstvena istraživanja i inovativne tehnologije.

U Sarajevu i Banja Luci će  biti održana dva ulična performansa tokom kojih će na slikovit način biti prikazane svakodnevne situacije sa kojima se pacijenti suočavaju u zdravstvenim ustanovama u BiH.  

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo