MARKETING

Danas je Međunarodni dan mladih, sve više ih napušta BiH

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1999. godine donijela odluku da se 12. august obilježava kao Međunarodni dan mladih, skrećući pažnju na pitanja mladih i slaveći njihov potencijal kao partnera u današnjem globalnom društvu.

Međunarodni dan mladih nastoji podići svijest o pravnim ekonomskim, socijalnim, obrazovnim, kulturnim i svim ostalim pitanjima s kojima se susreću mladi ljudi širom svijeta.

Pozadina: “Ujedinjene nacije i mladi“

Godine 1965., u rezoluciji 2037 (XX), Generalna skupština usvojila je Deklaraciju o promicanju među mladima ideala mira, uzajamnog poštovanja i razumijevanja među narodima.

Od 1965. do 1975. i Generalna skupština i Ekonomsko i socijalno vijeće isticali su tri osnovne teme na polju mladih: participacija, razvoj i mir. Naglašena je i potreba za međunarodnom politikom prema mladima.

Generalna skupština je 1979. godine rezolucijom 34/151 proglasila 1985. Međunarodnom godinom mladih: participacija, razvoj, mir.

Godine 1985., rezolucijom 40/14, Skupština je odobrila smjernice za dalje planiranje i odgovarajuće praćenje na polju mladih. Smjernice su značajne po njihovom fokusu na mlade ljude kao široku kategoriju koja obuhvaća različite podskupine, a ne jedan demografski entitet. Oni daju prijedloge za specifične mjere za rješavanje potreba podskupina kao što su mladi sa invaliditetom, ruralna i urbana omladina i mlade žene.

U decembru 2009. godine, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Rezoluciju 64/134 proglašavajući godinu koja počinje 12. avgusta 2010. Međunarodnom godinom mladih, pozivajući vlade, civilno društvo, pojedince i zajednice širom svijeta da podrže aktivnosti na lokalnom i međunarodnom nivou kako bi obilježile događaj. Godina će se poklopiti sa 25. godišnjicom prve Međunarodne godine mladih 1985. godine.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija podržala je 17. decembra 1999. godine u svojoj rezoluciji 54/120 preporuku Svjetske konferencije ministara odgovornih za mlade (Lisabon, 8.-12. Avgusta 1998.) da se 12. avgust proglasi Međunarodnim danom mladih.

Skupština je preporučila da se organizuju aktivnosti javnog informisanja kako bi se podržao Dan kao način za promociju bolje svijesti o Svjetskom programu akcije za mlade, koji je Generalna skupština usvojila 1996. godine (rezolucija 50/81).

Rezolucija Vijeća sigurnosti 2250 o mladima, miru i sigurnosti predstavlja dosad neviđeno priznanje hitne potrebe za angažiranjem mladih graditelja mira u promicanju mira i suzbijanju ekstremizma i jasno postavlja mlade kao važne partnere u globalnim naporima.

Mladi sve više odlaze iz BiH

Današnji dan je prilika da se ukaže na brojne probleme sa kojima se suočava ova populacija.

Evidentno je da su nezadovoljni stanjem u društvu, te izlaz vide u iseljavanju sa ovih prostora. Ne postoji zvanična statistika koliko je mladih napustilo našu zemlju.

Nezaposlenost, nesigurna radna mjesta, neuređen sistem obrazovanja, samo su neki od razloga zbog kojih sve više mladih napušta Bosnu i Hercegovinu.

Izvor:BHRT

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo