MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Deponija pored same saobraćajnice u naselju Zagrad

Na putnoj komunikaciji Velikoj Kladuša-Zagrad već izvjesno vrijeme se depunuju  velike količine građevinskog i ostalog otpada koji u znatnoj mjeri zagađuje okoliš, ugrožava zemljište kao i obližnje vodotoke. „Ova deponija se nalazi na državnom zemljištu čiji je vlasnik JU Direkcija regionalnih cesta USK, koja nije reagirala na brojna upozorenja i pisane dokumente koju su  uputili građani ovog velikokladuškog naselja“, rekao nam je Amir Kajtezović mještanin. Od Kajtezovića smo dobili informaciju da je podignuta krivična prijava od strane njega, protiv Direkcije regionalnih cesta kao i NN počinioca. Pored tužilaštva po ovom predmetu se traži i postupanje nadležnog Općinskog komunalno-vodnog inspektora u čijoj je nadležnosti navedeni lokalitet. Kajtezović nam je rekao da ga je komunalni inspektor obavijestio da je uputio dopis prema direkciji, međutim nije bilo konkretne reakcije.

Ono u što smo se mogli uvjeriti na osnovu dostavljenih fotografija, jeste da u vremenu pandemije koronavirusa, imamo deponiju pored saobraćajnice u naselju u kojem se nalaze brojni stambeni objekti. U vremenu kada se na svakom mediju govori o potrebi održavanja lične higijene, pranju ruku, mi imamo situaciju da se nepuna 2 km od centra grada nalazi deponija, da na to niko ne reagira kao da se to dešava negdje gdje nas se to ne tiče.

Trend radio

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa