MARKETING

Federalni revizori FUCZ-u dali mišljenje s rezervom: Prekršene procedure javnih nabavki

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine izvršio je reviziju poslovanja Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) u 2020. godini.

Prilikom revizije finansijskih izvještaja dato je pozitivno mišljenje, a za reviziju usklađenosti dato je mišljenje s rezervom, ističući da Ured nije imao pristup dokumentima koji se trenutno nalaze u Tužilaštvu BiH.

“U Tužilaštvu Bosne i Hercegovine pokrenut je istražni postupak u vezi s provođenjem javnih nabavki u 2020. godini, zbog čega je izuzeta originalna dokumentacija koja se odnosi na nabavke u ukupnom iznosu od 18.519.696 KM. Zbog toga imamo ograničenje u obimu revizije u dijelu pribavljanja dovoljnih dokaza za proces javnih nabavki”, rečeno je iz Ureda.

U izvještaju o reviziji usklađenosti gdje je FUCZ dobio mišljenje s rezervom stoji nekoliko spornih tačaka od čega je najznačajnija nabavka u vrijednosti od skoro dva i po miliona KM, a koja nije urađena po zakonskim procedurama.

“Nabavke roba za koje su zaključeni ugovori u vrijednosti od 2.431.605 KM nisu provedene u skladu s procedurama propisanim Zakonom o javnim nabavkama. Ne možemo potvrditi njihovu hitnost s obzirom na rokove isporuke, stanje robe na kraju godine, kao i na činjenicu da sva roba nije isporučena”, stoji u revizorskom izvještaju.

Naime, u situaciji krajnje hitnosti i kada je potrebno momentalno reagovati, u roku od jedan ili dva sata, ili čak nekoliko munuta, odnosno kada nije moguće provesti pregovarački postupak, tada se nabavka može podvesti pod izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama, međutim federalni revizori ne vide opravdanost za korištenje ovog izuzeća iz zakona u nekoliko slučajeva nabavke kojima su imali pristup, a u ukupnom iznosu skoro dva i po miliona KM.

“Nije prezentirana dokumentacija na osnovu koje bi se utvrdile specifikacije i karakteristike roba koje su bile predmet nabavke, niti da je izvršena provjera kvalificiranosti ponuđača. Nisu prezentirani zapisnici na osnovu kojih bi se potvrdilo da su vođeni pregovori sa dobavljačima kako bi se dobila najbolja ponuda za uložena sredstva. Također, nije se pratila realizacija zaključenih ugovora kod prijema robe i plaćanja, te nisu u svim slučajevima obezbijeđeni potrebni preduslovi za realizaciju nabavki. S obzirom na navedeno, nabavke roba za koje su zaključeni ugovori u vrijednosti od 2.431.605 KM nisu provedene u potpunosti u skladu s procedurama propisanim Zakonom o javnim nabavkama, niti su dosljedno ispoštovane odredbe zaključenih ugovora”, detalji su iz izvještaja.

Izvršenim uvidom u dokumente FUCZ-a, utvrđeno je da su nabavke provedene bez jasnih dokaza o načinu odabira baš te ponude, odnosno nije bilo dokaza ni o tome kako su ponuđači obaviješteni da je ovoj instituciji potrebna određena roba te kojih specifikacija i količine.

Preporuke:

  • Nabavke roba vršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u dijelu utvrđivanja hitnosti i sačinjavanja tenderske dokumentacije tačka
  • Plan javnih nabavki sačinjavati na osnovu realnih potreba, a postupke javnih nabavki započinjati kada su obezbijeđeni svi potrebni preduslovi za realizaciju.
  • S ciljem efikasnog i ekonomičnog raspolaganja budžetskim sredstvima pratiti realizaciju zaključenih ugovora u dijelu isporuke i plaćanja

Detaljnije, Uredu je zapala za oko nabavka 1.000 višekratnih zaštitnih odjela, 20 termalnih kamera, 500 kreveta sa madracem i posteljinom za karantin, 50.000 zaštitnih odjela te 200.000 rukavica.

Nabavljane su termalne kamere iako nije precizirano gdje i zašto su one potrebne, kupljeno je 1.000 višekratnih zaštitnih odjela iako u Planu potreba medicinske opreme i sredstava za zdravstvene ustanove nije navedena potreba za njima nego za skafanerima i skafander-ogrtačima. Također putem nabavke plaćena odjela koja nisu stigla na vrijeme, a osim toga veliki dio njih nikada nije ni iskorišten

Kod nabavke kreveta sa madracem i posteljinom za karantin u dokumentima od 23. marta 2020. godine je navedena količina od 600 komada po cijeni od 189.885 KM, a u ponudi od 20. marta navedeno je 500 komada po istoj cijeni, koliko je i isporučeno.

Sa Fabriano d.o.o. Sarajevo je zaključen ugovor za nabavku 200.000 medicinskih nitril rukavica. Cjelokupan iznos od 42.120KM je isplaćen, ali sva roba nikada nije stigla FUCZ-u.

Izvor:Klix.ba

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo