MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Izgradnja lječilišta Gata

Nijaz Hušić, premijer USK potpisao je danas Memorandum o saradnji sa direktoricom ZU lječilište Gata Aidom Ibrahimpašić o zajedničkom djelovanju na realizaciji programa “Poboljšanje uslova za dodatni razvoj zdravstvenih usluga kroz jačanje kapaciteta i resursa Lječilišta Gata” koji će sufinsirati UNDP.

Projekat je je u direktnoj vezi sa Strategijom razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2021.-2027. godina, obzirom da je naveden kao jedan od ključnih strateških projekata, a realizira se u sklopu Sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Vlade Unsko-sanskog kantona o implementaciji programa provođenja okvira za realizaciju ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini (SDG2BIH).

Premijer Hušić i ministrica zdravstva, rada i socijalne politike u Vladi USK Zemina Kadirić istakli su ovom prilikom značaj unaprijeđenja kvalitete uslova za liječenje u ZU Gata te strateškog projektnog pristupa realizaciji projekata od interesa za razvoj.

U okviru ovog projekta će biti izgrađena nova sala za kineziterapiju površine 102,65 m2 i hodnik površine 33,25 m2 koji će spajati postojeći objekat sa novom salom te će se nabaviti nova oprema i educirati uposlenici.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 274.072,45 KM. Vlada Unsko-sanskog kantona sufinansira projekat u iznosu od 129.975,95 KM, Razvojni program UN će doznačiti 142.400 KM dok ZU Gata finansira aktivnosti u iznosu od 1.696,50 KM.

Ovaj projekat će poboljšati kvalitet zdravstvene usluge za pacijente lječilišta a posebno djeci s teškoćama u razvoju. Izgradnjom nove sale, nabavkom nove opreme i educiranjem uposlenika za kvalitetnije pružanja usluga pacijentima a posebno djeci, moći će se izbjeći dodatan fizički i psihički napor za djecu sa teškoćama u razvoju i njihove porodice koji su dosad morali putovati u lječilišta van kantona.

vladausk.ba

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa