MARKETING

Klub vijećnika SDA: „Mala djeca i ptice na grani znaju da potrebna većina donosi odluke“

U saopćenju za javnost Klub vijećnika SDA se navodi:

Svi ama baš svi znaju, pa i mala djeca, i ptice na grani, da je većina glasova potrebna, presudna, da bi neka odluka, zakljucak ili bilo sta o čemu se neko izjašnjava, dobilo prolaznu ocjenu.

Klub vijećnika SDA Velika Kladuša, najoštrije osuđuje ponašanje Emine Ćehić i stručnog savjetnika za normativno pravne poslove Alena Didivića, koji su  na XI sjednici OV zajedno sa vijećnicima Laburističke stranke  priredili igrokaz  koji  bi  građane općine Velika Kladuša koštao  2 milona KM. 

Naime, kod 8.  tačke dnevnog reda, a na   zahtjev općinskog načelnika za preispitivanje Zaključka Općinskog vijeća o neusvajanju prijedloga Programa ZKP-a  za 2022. godinu, ZA je glasalo  nas 11 vijećnika  opozicije , dok je je PROTIV glasalo 12 vijećnika  ( LS).

Nakon glasanja, slijede  apsurdi.

Prvo je  Emina Ćehić  konstatirala da ovakvim ishodom glasanja Zaključak o neusvajanju Programa ZKP-a za 2022. godinu  nije potvrđen, odnosno da je isti  usvojen.

Još veći apsurd je uslijedio, kada je nakon glasanja i zatvaranja tačke dnevnog reda, stručni savjetnik za normativno pravne poslove  izišao za govornicu i dao objašnjenje  da je ZKP-e ovakvim ishodom glasanja usvojen.

Poslovnik Opcinskog vijeca u članu 65.  i Statut općine Velika Kladuša u članu 34., nedvojbeno propisuju da vijećnici donose odluke i odlučuju sa “većinom glasova od ukupnog broja vijećnika”. Ukupan broj vijećnika je 28, znači većina u odnosu na ukupan broj vijećnika je minimalno 15.

 Vijećnicima opozicije je preostalo jedino demokratsko rješenje da napuste sjednicu i ne budu sudinici nezakonitog i netransparentnog trošenja novca građana općine Velika Kladuša.

Ovakvim nezakonitim načinom vođenja sjednica Općinskog vijeća trasira se put za legalizaciju nezakonitog rada te vrlo vjerovatno i mogućih nezakonitih radnji općinskog načelnika. Na ovaj način rukovodstvo Općinskog vijeća i stručni savjetnik za normativno pravne poslove svjesno tome doprinose.

Ovakvi postupci i zloupotreba položaja, te nepoštivanje Poslovnika o radu OV i Statuta Općine Velika  Kladuša, zasigurno će destabilizirati i onako već narušen rad Općinskog vijeća, a u konačnici dobiti i sudski epilog”, kaže se u saopćenju za javnost Kluba vijećnika SDA u OV Velika Kladuša..

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo