MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Objavljeno do kad je rok za godišnju prijavu poreza na dohodak u Federaciji BiH

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine ponovila je informaciju kako je do kraja ovog mjeseca rok za godišnju prijavu poreza na dohodak za prošlu godinu – obrazac GPD-1051, a isti rok vrijedi i za prijavu poreza na dobit za prošlu godinu.

Kako navode iz Porezne uprave Federacije BiH, godišnju prijavu poreza na dohodak obvezno podnosi fizička osoba – rezident Federacije BiH (za dohodak ostvaren u Federaciji BiH i izvan nje) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriju Federacije BiH) ako je ostvario: dohodak iz dva ili više izvora u poreznom razdoblju; dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca; dohodak izravno iz inozemstva.

Koja su pravila i prava

Ista pravila vrijede i za fizičke osobe koje su ostvarile dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu i druge djelatnosti regulirane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, transportne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. te druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu, kao i one koje su ostvarile dohodak po osnovi iznajmljivanja imovine, osim kada se nekretnine iznajmljuju turistima za koje je plaćena boravišna pristojba.

Prijavu trebaju podnijeti i one osobe koje su ostvarile dohodak po osnovi nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.

Inače, Večernji podsjeća, dio poreznih obveznika može ostvariti pravo na povrat dijela sredstava. U Federaciji BiH se povrat ostvaruje po dvije osnove – po osnovi troškova zdravstvenog liječenja i plaćenih kamata na stambeni kredit. Kako su objasnili iz Porezne uprave Federacije BiH, za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi troškova zdravstvenih usluga obveznik je dužan podnijeti: originalnu dokumentaciju ovlaštenih javnih i privatnih zdravstvenih ustanova (bolnice, klinike, zavodi i dr.) koja glasi na ime poreznog obveznika ili uzdržavanog člana njegove obitelji koji se liječio; potvrdu o participaciji; potvrdu o plaćanju troškova; presliku recepta za lijekove registrirane na području Federacije BiH i račun ljekarne kao dokaz da je lijek plaćen; kod nabave ortopedskih pomagala dokaz o stupnju invalidnosti, što uključuje i članove uže obitelji koje porezni obveznik uzdržava) te izjavu da za navedene svrhe nije primljena donacija odnosno da troškovi liječenja i/ili nabave ortopedskih pomagala nisu nadoknađeni iz sredstava donatora.

Za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi plaćenih kamata na stambeni kredit obveznik je dužan podnijeti: presliku ugovora o stambenom kreditu (u obzir dolaze ugovori o stambenom kreditu sklopljeni prije i poslije 1. siječnja 2009. godine); ovjerenu potvrdu ili listing banke kao dokaz o plaćenim kamatama za porezno razdoblje za koje se podnosi porezna prijava; dokaz da obveznik i njegov bračni partner ne posjeduju nepokretnu imovinu za stanovanje – potvrdu od nadležnog suda i/ili općine; dokaz da su sredstvima odobrenog stambenog kredita riješili ili počeli rješavati stambeno pitanje (kupili odgovarajuću stambenu jedinicu odnosno sklopili ugovor o kupnji ili gradnji odgovarajuće stambene jedinice, kreditom kupili plac i materijal za gradnju stambene jedinice i sl.).

Osobni odbitak i priznavanje

U smislu odredbi zakona, odgovarajućom stambenom jedinicom smatra se stambeni prostor veličine do 120 kvadratmnih metara. Kako je objašnjeno, navedenu dokumentaciju za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi plaćenih kamata na stambeni kredit podnose porezni obveznici u Federaciji BiH koji prvi put ulaze u pravo, a svake sljedeće godine potrebno je priložiti samo originalnu potvrdu ili listing banke o plaćenim kamatama za porezni period za koji se podnosi porezna prijava.

Izvor: R SARAJEVO

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa