MARKETING

Općinsko vijeće Velike Kladuše: Odluka o privremenom finansiranju nije usvojena

Danas je u zgradi OŠ „Todorovo“ održana 8. redovna sjednica Općinskog vijeća Velika Kladuša na kojoj je razmatrano nekoliko veoma važnih tačaka dnevnog reda. Sjednici je prisustvovao 21 od 28 vijećnika, a nakon glasanja za predloženi dnevni red, isti je jednoglasno usvojen.

Prethodno je ovlašteni predlagač Općinski načelnik tražio uvrštavanje u dnevni red Prijedloga Odluke o formiranju komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, ali on nije dobio potrebnu većinu.  

Po ranije utvrđenom redoslijedu dnevnog reda,  sjednica je započela vijećničkim pitanjima .

Vijećnik Naše stranke Amir Purić je pitao kada i kako je Gradski stadion prešao iz vlasništva Općine u vlasništvo NK Krajišnik i da li je tačno da je Općinski načelnik unatoč negativnom mišljenju pravobranilaštva potpisao dva ugovora o dodjeli sredstava Udruženju za zaštitu nezaposlenih dioničara Agrokomerca iako ovo udruženje nije ispunilo uvjete propisane javnim pozivom za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama?

Zlatko Pajazetović iz Naše stranke je postavio pitanje kada će biti postavljeni znakovi upozorenja koji upozoravaju na postavljene vibracione trake u ulici Ive Marinkovića i zašto savjetnici Općinskog načelnika dolaze na sjednice vijeća kada ne odgovoraju na vijećnička pitanja?

Prijedlog odluke o privremenom finansiranju za 2022. godinu u iznosu od 1.837.918 KM, čiji je predlagač Općinski načelnik, nije dobila  potrebnu većinu. Za njega su glasali vijećnici Laburističke stranke, dok su vijećnici ostalih stranaka koje participiraju u Općinskom Vijeću i nezavisni vijećnici bili suzdržani.

Žustra rasprava vođena je prije glasanja o Prijedlogu programa zajedničke komunalne potrošnje (ZKP) za 2022. godinu. Vijećnici Laburističke stranke glasali su protiv svih amandmana opozicije, kojima bi se spriječilo povećanje ZKP-a za čak 800.000 KM, čime bi u konačnici došlo do poskupljenja komunalnih taksi i naknada. Ipak, Prijedlog programa zajedničke komunalne potrošnje (ZKP) nije dobio potrebnu većinu te do poskupljenja , bar za sada, neće doći.

Kako ovaj materijal nije dobio potrebnu većinu, o Odluci o utvrđivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade na području Općine Velika Kladuša se nije ni raspravljalo.

Nacrt Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksi je dobio podršku vijeća i biće upućen u javnu raspravu, kao i  Nacrt Budžeta Općine Velika Kladuša za 2022. godinu u iznosu od 18.533.391 KM, koji je usvojen na jucer održanoj 7. redovnoj sjednici Općinskog vijeća općine Velika Kladuša.

Trend radio

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo