MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Pozderci – najutjecajnija i najpoznatija krajiška porodica 20. stoljeća

Pozderci su imali veliki značaj u razvoju bosanskohercegovačkog političkog zivota. Iako priča o Pozdercima počinje s narodnim herojem Nurijom Pozdercom,moramo spomenuti njegovog djeda Murat-agu. On je u historiji ostao upamćen kao najpravedniji vladar Cazinske krajine,a njegov otac Mustafa-aga bio je posljednji osmanlijski upravnik tog područja.

Nurija Pozderac je rođen  1892. godine u Cazinu. Nurija i njegova supruga Devleta imali su osmoro djece,četiri sina i četiri kćerke.Nurija je najprije bio ucitelj, a kasnije se počeo baviti politikom. Bio je član Jugoslovenske muslimanske organizacije a 1933. bio je izabran za poslanika u Skupštini Kraljevine Jugoslavije u ime Cazinskog sreza. Njegovo političko ponašanje ugledalo se na njegovog oca i djeda.U toku rata stao je na stranu partizanskog pokreta i postao potpredsjednik Izvršnog vijeca AVNOJ-a. Umro je od zadobijenih rana  u bitci na Sutjesci 12.juna 1943. Godine, na lokalitetu Dragoš selo gdje je i sahranjen.  Nurija Pozderac ostavio je dubok trag u historiji savremene bosanske politike, ali su njegovi bratići Hamdija i Hakija proslavili prezime i učinili ga sinonimom uspješne politicke porodice.

Hamdija Pozderac je rođen  1924. godine u Cazinu.Imao je 3 brata(Hakija,Sakib i Ismet),te 4 sestre(Bekira,Fatima,Sadeta i Zuhra).Njegova politicka biografija pocela je jos dok je bio srednjoskolac.Ukljucio se u rad Saveza komunisticke omladine Jugoslavije,koja je tad bila ilegalna,a 1941. godine ukljucuje se u narodnooslobodilački rat, gdje je obavljao niz važnih funkcija i vojnih dužnosti. Po zavrsetku rata kada je imao 21 godinu, odlazi na studije u Beograd,a zatim u Moskvu. Izdao je niz publicističkih i naučnih djela,bio je profesor sociologije na Fakultetu politickih nauka u Sarajevu.Od sezdestih godina proslog vijeka obavljao je sve znacajnije funkcije u BiH. Nakon velike afere Agrokomerc 1987. godine, njegovog privođenja i hapšenja, nekoliko mjesece poslije, tačnije 7. aprila 1988. godine Hamdija Pozderac je umro u bolnici Koševo u Sarajevu, a njegova smrt ostala je još uvijek  nerazjašnjena.

 Hakija Pozderac je rođen  1919. godine u Cazinu. Politički put Hakije Pozderca razlikovao se od onog njegovog brata Hamdije.Hakija Pozderac bio je jedan od kljucnih ljudi u gušenju Cazinske bune,a kajanje zbog učinjenog decenijama kasnije povuklo ga je da se založi za stvaranje Agrokomerca.To se tumaci kao doprinos rodnom kraju i pokusaj mirenja s rodnim krajem.Hakija je bio Titov covjek od povjerenja, njihov odnos je bio toliko prisan da ga je ponekad pratio na putovanjima.Umro je 27.marta 1994. godine u Beogradu. Može se reći da su Pozderci  kao politička dinastija, gotovo nestali zajedno s nestankom socijalizma.

Kuća Nurije Pozderca nalazi se u centru Cazina,sagrađena je oko 1820. godine.Kuca pripada tipu tzv. katne kuće sa prepustom, a sastoji se od podruma,prizemlja i jednog sprata.Od namještaja sačuvani su samo kreveti Nurije i Devlete kao i ormar u njihovoj sobi.Ormar na sebi ima rupe koje su nastale u toku Drugog svjetskog rata, kada su fašisti pucali na kuću. Kuća je proglašena nacionalnim spomenikom BiH,a danas je u vlašništvu Grada Cazina.

Vanesa Nuhanović kao aktivistinja Inicijative za obnovu nacionalnih spomenika grada Cazina, rekla nam je da je kuća Nurije Pozderca jedan od najznačajnijih nacionalnih spomenika na ovom području i da će se članovi Inicijative zalagati za njenu obnovu i stavljanje u turističku ponudu Cazina.

Član porodice Mirza Pozderac izjavio je da nije zadovoljan načinom održavanja kuće. „Ukoliko odete pred sama vrata kuće vidjet ćete mnogo oštećenja,a da ne govorimo o unutrašnjem dijelu kuće koje već godinama propada“, rekao je Mirza.

Znamo da je prezime Pozderac sinonim za uspješnu političku porodicu, Mirza nam je rekao da je ponosan na svoje prezime, jer su ti ljudi učinili sve da ljudima u BiH bude bolje.Poručio je da će ponosno predstavljati svoje prezime ali na drugačiji način, bez politike.

Priča rađena u sklopu projekta Pozitivna Krajina – Škola novinarstva.

Autorica: Dejla Ljubijankić

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa