MARKETING

Predstavnički dom Parlamenta BiH usvojio budžet institucija BiH u prvom čitanju

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH izglasao je danas, u prvom čitanju, budžet institucija BiH za 2022. godinu. Sada slijedi amandmanska faza.

Da bi posao bi završen potrebno je da dobije dovoljnu podršku i u Domu naroda Parlamenta BiH.

Danas je u sali Parlamenta BiH postojala i opća i entitetska većina uz 20 glasova “za”, četiri suzdržana i četiri protiv. Drugo čitanje uslijedit će nakon što se Komisija za finansije i budžet izjasni o amandmanima na predloženi budžet.

Vijeće ministara BiH je početkom juna usvojilo Nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu, koji je upućen Predsjedništvu BiH kao ovlaštenom predlagaču.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2022. godini iznose 1.073.600.000 KM, dok servisiranje vanjskog duga BiH iznosi 819.189.119 KM.

Nacrtom budžeta za 2022. godinu se, između ostalog, prioritetno podržavaju nastavak reformi u vezi s ispunjavanjem uvjeta za Evropsko partnerstvo, provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), osiguranje sredstava za finansiranje Općih izbora 2022. godine, kao i za provođenje višegodišnjih projekata budžetskih korisnika.

Predsjedništvo BiH je utvrdilo Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu, s izmjenom u tekstu Zakona o budžetu. Izmjena je što se sa stavke tekuće rezerve na stavku Centralne izborne komisije BiH prebacuje dva miliona i 800 hiljada KM, odnosno sredstva koja su nedostajala za organizaciju općih izbora u BiH.

IZVOR: KLIX.BA

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo