MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Raste opasnost od “uvoznog virusa“ jer sve više državljana BiH ulazi u zemlju

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović iznio je najnovije podatke o postupanju federalnih sanitarnih inspektora zaključno sa 24. aprilom.Tako su u posljednja 24 sata federalni sanitarni inspektori izdali 435 rješenja na graničnim prijelazima.

Ako se uzme u obzir činjenica da je na graničnim prijelazima 24. aprila izdato 384 rješenja, a 23. aprila 256 rješenja o mjerama izolacije, da se zaključiti kako je po ukidanju karantina povećan broj ulazaka u BiH.

Zaključno s 25. aprilom federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 27.884 rješenja o stavljanju putnika pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana.

Federalni sanitarni inspektori su tokom jučerašnjeg dana na graničnim prijelazima izdali ukupno 435 rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor odnosno ograničenju kretanja van mjesta boravka, i to 313 rješenja o izolaciji, te 105 rješenja za vozače, sedam rješenja za pogranične i 10 za prekogranične radnike.

Od ukidanja mjere karantina, zabilježen je porast broja putnika u prekograničnom prometu na graničnim prijelazima koji su u nadležnosti federalnih sanitarnih inspektora.

U smislu postupanja i realizacije mjere karantina na području RS, za preuzimanje od Operativnog centra Republičke uprave civilne zaštite RS, upućeni su spiskovi sa podacima za 127 osoba, kao i za osam osoba s prebivalištem na području Brčko Distrikta koji su u BiH ušli na graničnim prijelazima na području FBiH.

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora je obuhvaćeno ukupno 3.216 osoba – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije/karantina. Isto vrijedi i za 320 osoba – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Danas ističu mjere iz 37 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 24.063 osoba istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Po donošenju Odluke Vlade FBiH o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH kojom je određeno utvrđivanje marži, dežurni tim Federalnog tržišnog inspektorata je i tokom današnjeg dana vršio inspekcijske nadzore benzinskih pumpi, ali i drugih prodajnih objekata. Do ovog trenutka izvršeno je pet inspekcijskih nadzora, kojom prilikom je utvrđeno sedam prekršaja, što podrazumijeva podnošenje sedam prekršajnih naloga u iznosu od 12.500 KM.

“U periodu od 15. mart – 26. april, izvršeno je 287 inspekcijskih nadzora, te 182 kontrolna nadzora na benzinskim pumpama, u apotekama i drugim prodajnim objektima. Utvrđeno je ukupno 318 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje ukupno 318 prekršajnih naloga u iznosu od 616.150 KM. Kod 182 subjekta nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene” saopćio je direktor Anis Ajdinović.

Izvor: klix.ba

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa