MARKETING

Savjet ministara dao saglasnost za priključenje BiH sistemu EU digitalnih Kovid potvrda

Savjet ministara Bosne i Hercegovine dao je saglasnost Ministarstvu civilnih poslova za iskazivanje interesa za priključenje naše zemlje sistemu EU digitalnih Kovid potvrda.

Cilj je da izdate Kovid potvrde budu međunarodno priznate, kako bi se omogućilo  građanima iz Bosne i Hercegovine da nesmetano putuju ro zemljama Evrope i svijeta. 

Kako je saopšteno, Ministarstvo civilnih poslova BiH će organizovati ministarsku konferenciju u oblasti zdravstva, na kojoj će biti razmatrane mogućnosti usaglašavanja tehničkog rješenje i pravnog okvira za verifikaciju digitalnih Kovid-19 potvrda u BiH.

Agencija za identifikacione isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH biće nosilac  tehničkog rješenja.

Od marta do septembra u BiH stiglo 1.859.750 doza vakcina

Na današnjoj sjednici, Savjet ministara BiH upoznat je s Informacijom o realizaciji nabavke vakcina protiv Kovida-19 i realizaciji donacija kao podrške odgovoru na Kovid-19, koje je realizovalo Ministarstvo civilnih poslova BiH.

Prema Informaciji, u BiH je u periodu od 2. marta do 7. septembra 2021. godine preko Ministarstva civilnih poslova stiglo 1.859.750 doza vakcina, uključujući sva tri mehanizma “Kovaks”, “EU za zdravlje” i donacije. 

U okviru Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH vakcine su raspoređene nadležnim zdravstvenim institucijama entiteta i Brčko Distrikta BiH, u omjerima koji su dogovoreni prema mehanizmu nabavke i načinu pakovanja vakcina pojedinih proizvođača.

Sastavni dio informacije je i pregled donacija lijekova, medicinskih sredstava, zaštitne opreme koja je kao podrška odgovoru na Kovid-19 putem Ministarstva civilnih poslova stigla u BiH do septembra 2021. godine. 

U Informaciji su sadržani detaljni podaci o 24 pristigle donacije, uz navođenje institucija kojima su dodijeljene i datumima raspodjele donirane pomoći, koja uključuje anesteziološke ventilatore, puls oksimetre, lijekove, testove i setove za testiranje, zaštitnu opremu, dezinfekciona sredstva, rashladne uređaje za čuvanje vakcina.

Izvor:BHRT

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo