MARKETING

Sutra sastanak o tri posljednja zahtjeva rudara, na stolu ostavke direktora Elektroprivrede i rudnika

Novi sastanak predstavnika Samostalnog sindikata rudara FBiH i pregovaračkog tima Vlade Federacije BiH, koji je bio planiran za danas (utorak), održat će se sutra (srijeda).

Kako saznajemo iz izvora bliskih uredu premijera Fadila Novalića, sastanak s predstavnicima sindikata rudara Federacije BiH će se održati sutra u 10 sati u sjedištu Vlade FBiH.

Na jučerašnjem sastanku dogovoreno je 10 od 13 zahtjeva sindikata, a tri preostala naći će se na stolu sutra.

Jedan od zahtjeva koji nije usaglašen je zahtjev za smjenu direktora Elektroprivrede BiH Admira Andelije.

Također, nije bilo saglasnosti za smjenu direktora Rudnika “Kreka” iz Tuzle Huseina Trumića zbog, kako kažu, katastrofalnih proizvodnih rezultata, devastiranih međuljudskih odnosa, jednostranog usvajanja odluka od značaja po životni standard radnika i izdavanje naloga za pokretanje krivične prijave protiv predsjednika Sindikalne organizacije istog rudnika.

Predstavnici rudara i pregovarački tim Vlade FBiH nisu uspjeli na večerašnjem sastanku usaglasiti stavove ni o dnevnicama rudarima za vrijeme radničkog neposluha i protesta.

Jučer su usaglašeni sljedeći zahtjevi:

  • Elektroprivreda do 31. maja sljedeće godine mora sačiniti Plan i program uvezivanja radnog staža svim radnicima rudnika koji su u sastavu koncerna
  • Elektroprivreda i Sindikat se obavezuju na primjenu važećeg Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH
  • Elektroprivreda i Sindikat se obavezuju da najkasnije do 30. aprila sljedeće godine usaglase jedinstven Pravilnik o radu i Pravilnik o radnom učinku za sve rudnike u sastavu koncerna
  • Elektroprivreda se obavezuje da odustane od primjene postojećeg Pravilnika o radu i Pravilnika o radnom učinku do usaglašavanja novih
  • Elektroprivreda se obavezuje na potpuno ispunjenje obaveza iz Sporazuma sa sindikatom od 19. maja 2021. godine
  • Elektroprivreda i menadžmenti sedam rudnika uglja u FBiH se obavezuju da je u određenim okolnostima primjenu mjere prekida rada moguće vršiti u rudnicima uglja uz saglasnost sindikata i Vijeća zaposlenika pod usaglašenim uslovima po pitanju materijalnih prava radnika
  • Elektroprivreda se obavezuje najkasnije do 3. decembra da će zatražiti od Vlade FBiH saglasnost za izmjenu cijene uglja koji se iz rudnika isporučuje Elektroprivredi
  • Elektroprivreda se obavezuje nakon date saglasnosti Vlade FBiH da će rudnicima dostaviti prijedlog Ugovora o isporuci uglja za 2022. godinu po cijeni višoj za 20 posto u odnosu na cijenu utvrđenu Ugovorom o isporuci uglja za 2021. godinu
  • Elektroprivreda i rudnici se obavezuju da će osigurati potrebna sredstva za izmirivanje obaveza s ciljem ispunjenja obaveza za penzionisanje svih uposlenika koji su u prethodnom periodu stekli ili će do kraja 2022. godine steći uslove za penzionisanje
  • Elektroprivreda i rudnik uglja “Gračanica” se obavezuju na nastavak provođenja aktivnosti koje za krajnji cilj imaju otvaranje zamjenskog kapaciteta za PK “Dimnjače” u rudniku uglja “Gračanica”.

IZVOR: KLIX.BA

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo