MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Uposlenici velikokladuškog Doma zdravlja učestvovali na seminaru „Dani urgentne medicine“ u Zenici

Proteklog vikenda su uposlenici velikokladuškog Doma zdravlja učestvovali na seminaru “Dani urgentne medicine” koji se održavao u Zenici, u periodu od 22.09. – 24.09.2023. godine.

Na ovom događaju  su imali priliku da kroz edukativna predavanja i praktične radionice, obnove i steknu nova znanja, praktične vještine kod rada sa pacijentima iz domena hitne medicinske pomoći.

Svi prisutni imali su priliku proći kroz hitna medicinska stanja koja se svakodnevno mogu susresti u jedinicama zdravstvene zaštite, poput anafilakse, akutnih internističkih i hirurških stanja, astmatičnog napada, akutnih psihoza i drugih.

Kroz interaktivne radionice učesnici su imali priliku praktično naučiti sve o postupcima osnovnog i naprednog oživljavanja (BLS i ALS), pristupu traumatiziranom pacijentu, hirurškom šivenju te postavljanju imobilizacijskih materijala.

Cilj „Dana urgentne medicine“ u Zenici je edukacija mladih profesionalaca i studenata koji moraju biti spremni da u svakom trenutku reaguju adekvatno na stanja koja ugrožavaju život pacijenata. Ova vrsta edukacije mora biti lako dostupna i besplatna za sve one koji dolaze u kontakt sa pacijentima, a posebno za one koji rade na primarnom nivou zdravstvene zaštite. 

Riječ je o projektu  koji se realizuje zahvaljujući predanosti i stručnosti osoblja Odjela Urgentne Medicine Kantonalne Bolnice Zenica. Ovaj inovativni projekat nastoji unaprijediti razumijevanje i praksu hitne medicinske njege i zaštite kroz saradnju Kantonalne Bolnice Zenica, Ljekarske Komore Zeničko-Dobojskog Kantona, Komore Medicinskih Sestara/Tehničara Zeničko-Dobojskog Kantona, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici te platforme ABC Doktori.

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa