Relizovani treninzi za nastavnike i stručne službe u 35 osnovnih škola na području USK

Humanitarna organizacija „Genesis Project“ , kao tehnički partner UNICEF-a nastavila je realizaciju aktivnosti vezanih za Program sekundarne prevencije fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim školama Unsko-sanskog kantona i i Hercegbosanske županije.
U periodu od 15. oktobra do 13. novembra, a u cilju uvođenja Programa sekundarne prevencije i razmjene znanja i vještina potrebnih za efikasnu identifikaciju i pružanje podrške djeci u riziku, održani su treninzi u 35 osnovnih škola s područja Unsko-sanskog kantona. Kroz ove treninge educirano je ukupno 772 nastavnika i predstavnika stručnih službi škola.
Treninge su održale ekspertice s područja Unsko-sanskog kantona, ukupno 10 pedagoga i 5 psihologa, podijeljenih u 5 timova za podršku. Svaki tim za podršku se sastoji od 2 pedagogice i 1 psihologice, koje realizuju obuke nastavnike i stručnih službi škola, po unaprijed dogovorenom rasporedu.
Sve ekspertice su prošle dvodnevnu obuku, na kojoj su imale priliku da se detaljno upoznaju s Programom sekundarne prevencije te s instrumentima koji se koriste u sklopu ovog programa.
Treninzi su organizovani po već utvrđenom planu, uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera, a poštovan je i broj okupljenih u zatvorenim prostorijama. Uz predavače i predstavnike Genesis Project-a na obukama je bilo prisutno do 25 učesnika.
Prema planu, od 15.oktobra do 15.decembra 2020. godine biće realizovano ukupno 58 treninga, 49 treninga u osnovnim školama Unsko-sanskog kantona i devet treninga u osnovnim školama Hercegbosanske županije.
Program sekundarne prevencije ima za cilj blagovremenu prevenciju rizika društveno neprihvatljivih ponašanja kao i zaštitu djece od nasilja i zenamarivanja. Programske aktivnosti su usmjerene da učenik usvoji djelotvorna individualno i društveno prihvatljiva ponašanja razvijajući vještine potrebne za sveobuhvatan rast i razvoj, te brižno ophođenje prema sebi, drugima i/ili okruženju.

Program sekundarne prevencije u školama Unsko-sanskog kantona i Hercegbosanske županije realizuje humanitarna organizacija „Genesis Project“, kao tehnički partner UNICEF-a Bosne i Hercegovine, a projekat se realizuje po pokroviteljstvom Švedske vlade.

Vezane vijesti: