USK:Sporazum o zajedničkom djelovanju sa JRS

Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić i Tvrtko Barun, ravnatelj JRS (Jesuit Refugee Service) za jugoistočnu Evropu potpisali su danas u Bihaću Sporazum o saradnji i zajedničkom djelovanju u prevazilaženju migrantske krize.
Potpisivanje Sporazuma o zajedničkom djelovanju dogovoreno je u decembru 2019. godine na sastanku sa delegacijom JRS koju je predvodio Jose Ignacio Garcia, generalni direktor JRS za Evropu.

Kako je i tada ocijenjeno, u sveukupnoj teškoj situaciji, Unsko-sanski kanton se ipak istaknuo dobro organiziranim prihvatom ranjivih kategorija migranata a posebno zaštitom prava djece migranata te je načelno dogovoreno institucionaliziranje saradnje u projektima zaštite ljudskih prava.

Zajednička saradnja iz danas potpisanog Sporazuma ostvarivat će se u aktivnostima vezanim za prevazilaženje migrantske krize na ovom području Bosne i Hercegovine s posebnim naglaskom na pravednu zakonodavnu praksu kako bi se raseljenim osobama osigurala odgovarajuća zaštita bez obzira na nacionalne, rasne, kulture i vjerske granice i podjele i pružanje prevodilačkih usluga shodno iskazanim potrebama institucija Unsko-sanskog kantona, posebno Ministarstva unutrašnjih poslova i organa pravosuđa.

JRS je neprofitna humanitarna organizacija čija je misija pratiti, služiti i zagovarati prava izbjeglica i drugih nasilno raseljenih osoba. Kao organizacija s dvadesetpetogodišnjim iskustvom, koja djeluje u u 50 zemalja svijeta, JRS je djelovanje proširila i na BiH, a s obzirom da da su posljedice migrantske krize najizraženije na području USK, i misija JRS u BiH većinom je koncentrisana na ovom području, gdje boravi i najveći broj migranata.Potpisivanju Sporazuma prisutni su bili i predstavnici JRS BiH te Stanko Perica koji uskoro preuzima službu ravnatelja JRS za jugoistočnu Evropu.

Izvor:Vlada USK

Vezane vijesti: