Usvojen Program rada Vlade USK-a za 2022. godinu 

VLADA UNSKO – SANSKOG KANTONA DANAS ODRŽALA DVIJE SJEDNICE
Sve tačke su jednoglasno usvojene i upućene u Skupštinsku proceduru.

Između ostalog, usvojen je Program rada Pedagoškog zavoda USK-a za 2022.godinu, a  donesena je i odluka o direktorskom dodatku u iznosu od 10% za predškolske ustanove.

Po prvi put biće izdvojena sredstva  za uređenje i odlaganje otpada, te uređenje otpadnih voda. Takodjer, Ministarstvo građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša planiralo je veća sredstva u odnosu na predhodne dvije godine kada je u pitanju podrška mladima pri kupovini prvog smještaja. Umjesto dosadašnjih 45.000, za mlade je planirano 150.000 maraka. Prezentirana je i informacija o stanju maloljetničke delikvencije na području USK-a, te informacija o planiranim sjetvenim površinama u proljetnoj sjetvi.

Usvojen je Program rada Vlade USK-a za 2022. godinu kao i godišnji planovi rada samostalnih kantonalnih uprava i organizacija za ovu godinu.

Izvor:RTVUSK

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo