MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Vijeće usvojilo budžet sa 33 amandmana, načelnik novoformiranu većinu naziva “određenim brojem vijećnika”

Danas je održana vanredna sjednica Općinskog vijeća Velika Kladuša, a po hitnoj proceduri usvojen je budžet u iznosu od 22 miliona i 400 hiljada KM. Za ovakvu Odluku glasalo je 15 vijećnika novoformirane većine, a sjednicom je predsjedavala Bisenija Mušedinović, nedavno izabrana predsjedavajuća OV. Sjednici ni ovaj put nisu prisustvovali vijećnici Laburističke stranke i nezavisni vijećnik Ibrahim Bato Kajtazović. Budžet je usvojen uz prethodno usvajanje 33 amandmana koje su zajednički podnijeli klubuvi vijećnika, SDA, NES, NS, DNZ, Klub nezavisnih vijećnika, vijećnik Nihad Ugarak iz SDP-a i Ibrahim Kajtazović nezavisni vijećnik. Vijećnici koji su uložili amandmane na budžet isto tako su uložili 21 amandman na Odluku o izvršenju budžeta.
U amandmanima koji su usvojeni u određenoj mjeri je izmjenjena struktura budžeta, tako se amandmanima djelimično “ispravio” predloženi budžet načelnika, koji je kao i prethodnihgodina predviđen za javnu potrošnju (predviđeno povećanje plata za radnike organa uprave od 38%), bez ikakve razvojne komponente i sa vrlo malo osjećaja za potrebe građana.
Kao i prethodna sjednica i ova je održana u hodniku ispred vijećnice, jer je po naredbi načelnika vijećnica bila zaključana i samim tim onemogućeno održavanja sjednice.


Da se u Velikoj Kladuši ništa ne može dešavati bez dodatnog događanja, najbolja je potvrda da se je uporedo sa održavanjem sjednice vijeća na Starom gradu održavao performans u režiji vijećnika Laburista, a na čelu je bila predsjednica stranke Elvira Abdić Jelenović.
Povodom današnje sjednice oglasili su se iz Kabineta načelnika koji su dostavili saopćenje u kojem navode:
“Kabinet Općinskog načelnika ostaje pri svome ranije zauzetom stavu da vijećnica Bisenija Mušedinović nije potvrđena za Predsjedavajuću Vijeća u skladu sa zakonskim propisima i odredbama, stoga Općinski načelnik nema obavezu postupati po zahtjevima iste koji su se odnosili na dostavljanje Prijedloga Budžeta Općine Velika Kladuša za 2023. godinu, što je i glavni razlog njihovog današnjeg nezakonitog okupljanja!
Napominjemo da je Općinski načelnik u skladu sa Zakonom o budžetu FBIH i budžetskim kalendarom, Prijedlog Budžeta dostavio na ruke zamjenice Predsjedavajućeg OV-a, kao još uvijek jedine formalno-pravno i legitimno ovlaštene osobe, zadužene za koordiniranje radom Općinskog vijeća. Obzirom da je u Tužilaštvu USK pokrenuta istraga po pitanju svih dešavanja koji su obilježili rad Općinskog vijeća u proteklom periodu, te da je isto kao predmet istrage izuzelo i pečat kojim se koristi Općinsko vijeće, zamjenica Predsjedavajućeg je obavijestila Kabinet Načelnika da, iz navedenih razloga, nije u mogućnosti sazivati sjednice Vijeća”, kaže se između ostalog u saopćenju Kabineta načelnika.

Kako trenutno stvari stoje načelnik će se vjerovatno oglušiti na današnju sjednicu OV i Odluku o Budžetu koju je vijeće usvojilo. Pretpostavka je da će on sam proglasiti budžet kao i prethodnih godina, međutim ako je prethodnih godina i imao neko uporište, nismo sigurni da za ovogodišnje proglašenje ima osnova, pogotovo nakon danas održane sjednice i amandmana koji su usvojeni. Vidjećemo kako će na eventualno proglašenje budžeta od strane načelnika reagirati novoformirana većina, kao i nadležne institucije koje bi trebale prekinuti ove političke igre i blokade u Velikoj Kladuši.

M. Sarajlija/Trend radio

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa