Francuska ukida vanredne zdravstvene mjere 10. jula