Velika Britanija sklopila “historijski” trgovinski sporazum sa Japanom