MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Zastupnik Purić uputio inicijativu za rehabilitaciju Starog grada u Velikoj Kladuši

Federalni parlamentarac Amir Purić uputio je Vladi FBiH inicijativu za rehabilitaciju Starog grada u Velikoj Kladuši, koji je pretrpio veliku materijalnu štetu uslijed nedavnog požara. Zastupnik Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH zatražio je da Vlada u najkraćem roku osigura sredstva za rehabilitaciju objekta Stari grad u Velikoj Kladuši i donese odluku kojom će poboljšati upravljanje ovim turističkim i kulturno-historijskim kompleksom.

„Kladuški Stari grad se nalazi na Privremenoj listi Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH i kao takav se smatra nacionalnim spomenikom. Zakonom je propisano da je Federacija dužna osigurati pravne, znanstvene, tehničke, administrativne i financijske mjere za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnih spomenika putem Federalnog ministarstva prostornog uređenja“, navodi Purić.

On je podsjetio i da je ovaj objekat dio strateške poslovne jedinice Hotelsko-ugostiteljski i turistički kompleks Stari grad Velika Kladuša u sastavu privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša, koji je u većinskom vlasništvu upravo Vlade FBiH.

„S obzirom da Vlada Federacije BiH nije do sada vršila ulaganja u sanaciju, konzervaciju ili rekonstrukciju Starog grada Velika Kladuša kao objekta od općeg kulturnog i historijskog značaja, time je njena obaveza da u ovom slučaju hitno interveniše veća“, ističe zastupnik Purić. Dodaje da se rehabilitacija Starog grada ne bi trebala ograničiti samo na dio kule koji je uništen u požaru nego i ostatak krovne konstrukcije glavnog objekta koja je već godinama izložena zubu vremena.

Purić je u svojoj inicijativi naveo i da Agrokomerc, kao kompanija opterećena brojim problemima, dugovima i sudskim presudama, nije u mogućnosti da koristi kompleks Starog grada pažnjom dobrog privrednika, te da bi Vlada, imajući to u vidu, trebala donijeti odluku kojom će se poboljšati upravljanje ovim turističkim i kulturno-historijskim kompleksom.

„Turistički potencijali ovog kompleksa nisu iskorišteni te bi, po okončanju rehabilitacije, bilo neophodno promijeniti praksu dosadašnjeg upravljanja Starim gradom Velika Kladuša. Vjerujem da bi potencijal ove kulturno-historijske znamenitosti bio bolje iskorišten ukoliko se upravljanje njime povjeri nižim nivoima vlasti ili drugim pravnim licima“, smatra ovaj zastupnik.

Inače, u budžetu Federacije BiH za ovu godinu predviđena su dva miliona maraka za zaštitu nacionalnih spomenika i 720 hiljada KM za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa. Dio ovih sredstava, nada se Purić, biće utrošeno i na rehabilitaciju kladuškog Starog grada.

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa