Boris Horvat novi predsjednik Udruženja poduzetnika

Na jučer održanoj konstituirajućoj sjednici Upravnog odbora Udruženja poduzetnika Velika Kladuša, za novog predsjednika Udruženja jednoglasno je izabran je velikokladuški poduzetnik Boris Horvat. Nakon izbora Horvat se zahvalio na izboru, a tom prilikom je rekao da će njegov zadatak, kao i cjelokupnog Upravnog odbora prioritetno biti dalji rad na poboljšanju ambijenta za poduzetništvo na području općine.


Bivši predsjednik Udruženja a sadašnji član Upravnog odbora Ibrahim Đedović, izrazio je nadu da će i u narednom periodu biti nastavljene aktivnosti oko projekta edukacije, kao i rad na uspostavljanju Centra izvrsnosti. I ostali članovi Upravnog odbora su izrazili spremnost na aktivnijem angažmanu, a najviše se govorilo o potrebi jedinstvenog nastupa prema Općini u cilju realizacije novih projekata kad je u pitanju samo Udruženje. Opći zaključak svih prisutnih bio je da je Udruženje potrebno Velikoj Kladuši, posebno u cilju jačanja cjelokupnog poduzetničkog sektora.

Trend radio

Vezane vijesti: