Izvršena primopredaja dokumentacije i pečata od strane novog predsjedavajućeg velikokladuškog Vijeća

Danas je u kabinetu predsjedavajućeg velikokladuškog Vijeća, izvršena primopredaja dokumentacije i službenog pečata uz prisustvo peteročlane komisije. Nakon preuzimanja funkcije, novozabrani predsjedavajući Dinko Ljubijankić je potpisao i ovjerio akte koje je Vijeće donijelo na posljednjoj sjednici i uputio ih u dalju proceru objave u Službenom glasniku Općine.
Podsjećamo da je prije dva dana 15 vijećnika nastavilo sjednicu Vijeća, nakon što ju je prekinula tadašnja zamjenica predsjedavajućeg Emina Ćehić, ne dozvolivši da se prijedlozi za nove tačke stave na dnevni red sjednice, iako u Poslovniku OV jasno stoji da se dnevni red utvrđuje na sjednici i da svaki vijećnik može predložiti izmjene i dopune dnevnog reda. Na sjednici je izabrano novo rukovodstvo Vijeća, a vijećnici su donijeli i odluku o pokretanju procedure za opoziv Općinskog načelnika.

Kako smo dobili informaciju, u Komisiji za primopredaju su trebali biti i službenici Općinskog organa ali im načelnik to nije dozvolio.

Trend radio

Vezane vijesti: