Kolegij zakazao sjednicu OV za 24. novembar

Vijećnici novoformirane većine u Općinskom vijeću općine Velika Kladuša održali su danas sjednicu Kolegija na kojoj su zakazali datum održavanja naredne i to (srijeda)  24.11.2021. u 11h. Zbog renoviranja Vijećnice sjednica će se održati u fiskulturnoj sali OŠ „25. novembar“.

Na današnjem Kolegiju usvojen je  i dnevni red na kojem će se između ostalog naći  preispitivanje odluka koje je tražio Općinski načelnik od OV, a koje se odnose na rukovodstvo te pokretanje procedure za opoziv načelnika Fikreta Abdića.

Osim dnevnog reda danas je nova većina usvojila i zaključak da će 15 vijećnika podnijeti krivičnu prijavu protiv stručnog saradnika za normativno pravna pitanja, šefa Službe za upravu i društvenu djelatnost i Općinskog načelnika Fikreta Abdića zbog kako su kazali opstrukcije i blokade rada OV, a na prijedlog predsjednika Kluba NES BiH Fuada Sulejmanagića.

Na Kolegiju je rečeno i da je već 9. novembra Kantonalnom tužilaštvu USK podnesena krivična prijava protiv zamjenice predsjedavajućeg Vijeća Emine Ćehić.

Predsjedavajući Vijeća Dinko Ljubijankić je prisutne upoznao sa dopisom od strane Ministarstva pravosuđa i uprave USK, gdje se navodi da Ministarstvo nije nadležno za preispitivanje zakonitosti poštivanja procedure sazivanja i održavanja sjednica OV jedinica lokalne samouprave niti za utvrđivanje eventualnih povreda statutarnih i poslovničkih procedura. Dalje se navodi da je utvrđeno da se radi o pojedinačnim rješenjima Općinskog vijeća koja se odnose na izbor predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i rješenju o razrješenju zamjenika predsjedavajućeg OV, pa je stav ovog Ministarstva da za stupanje na snagu istih nije niti potrebna objava u Službenom glasniku.

Prijedlog Aladina Ćerimovića, predsjednika Kluba SDP-KSPP bio je nastavak prekinute 7. sjednice OV, a odlučeno je da će se ista održati 29.11.2021. u 11h.

Vezane vijesti: