Pojačan nadzor kantonalne inspekcije, za sedam dana izrečeno kazni u visini 87 000 KM

Zbog pogoršane epidemiološke situacije, a shodno Zaključku  Vlade Unsko-sanskog kantona od 24. 03. 2021. godine,  Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, uz redovne aktivnosti  nastavila je i sa realizacijom  posebnog plana pojačanog inspekcijskog nadzora nad provođenjem i poštivanjem naredbi nadležnih kriznih štabova kao i  specifičnih mjera i preporuka  koje je propisao Zavod za javno zdravstvo FBiH, odnosno kontrolama poštivanja higijensko-epidemioloških mjera na području  Unsko-sanskog kantona.

Mješoviti inspekcijski timovi, organizirani u dvije smjene, tako su u periodu od 26. 03. do 04. 04. 2021. godine (radnim i u dane vikenda) proveli ukupno 164 inspekcijska nadzora. 

Subjekti  kontrole bili su ugostiteljski objekti, hoteli, restorani, caffei, noćni klubovi, kladionice, trgovački centri, teretane, fitnes klubovi, odnosno pravna i fizička lica koja su, uz poštivanje propisa iz djelatnosti kojim se bave, u obavezi  pridržavati se i svih općih i posebnih mjera donesenih s ciljem spriječavanja širenja zaraze korona virusa.

Sanitarna inspekcija, u čijoj je nadležnosti ova oblast, izvršila je  90 inspekcijskih nadzora. Od ukupnog broja kontrolisanih subjekata 48 je  poslovalo uredno, dok su kod 42 subjekta evidentirana kršenja koja su se uglavnom odnosila na nenošenje ili nepravilno nošenje zaštitne maske, nepoštivanje propisane fizičke distance, prisustvo većeg broja okupljenih od dozvoljenog, te nepoštivanje drugih sanitarnih propisa.

Prilikom ovih kontrola sanitarni inspektori su u 35 slučajeva, kod manjih prekršaja, djelovali korektivno izdajući rješenja kojima je subjektima nadzora naloženo otklanjanje uočenih nedostataka u zakonom predviđenom roku. Zbog  grubih kršenja ili nepostupanja po ranije naloženim upravnim mjerama za 36 subjekata  su izdani  prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od 62.500 KM. 

U martu mjesecu 2021.godine nadležna sanitarna inspekcija izvršila je ukupno 184 kontrole, izdala 191 rješenje i 44 prekršajna naloga u iznosu od 67.900 KM.

Važno je naglasiti da su sve ove aktivnosti sanitarne inspekcije provedene u otežavajućim okolnostima obzirom  da kontrole iz ove oblasti provode 3 sanitarna (jedan glavni) i 2 veterinarska inspektora po ovlaštenju, dok se ostali veterinarski inspektori nalaze u izolaciji  jer su pozitivni  na korona virus.

Osim inspekcijskih nadzora iz sanitarne oblasti u istom periodu  pojačani nadzori vršeni su i od strane inspekcije rada za radne odnose i tržišno, turističko-ugostiteljske inspekcije.

Ispektori za rad proveli su 30 kontrola  od kojih je 18 bilo uredno. Kod 12 subjekata nadzora  evidentirana su kršenja propisa iz ovih oblasti, što je rezultiralo i izdavanjem 9 prekršajnih naloga u iznosu od 11.900 KM. Za 18 subjekata nadzora izdana su rješenja.

Istovremeno, tržišni inspektori obavili su 44 kontrole iz oblasti fiskalizacije   (izdavanje računa). 34 subjekta poslovala su uredno, dok su kod 10 evidentirani prekršaji te je, zbog  nepoštivanja odredbi Zakona o fiskalnim sistemima F BiH, izdano 11 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 12.900 KM. 

Ukupan finansijski efekat inspekcijskih kontrola  provedenih u ovom periodu   je 87.000 KM.

Aktivnosti pojačanog inspekcijskog nadzora bit će nastavljene i u narednom periodu, stoga ponovo pozivamo  pravna i fizička lica da se ponašaju odgovorno i da se, uz poštivanje pozitivnih  zakonskih propisa pridržavaju i svih obavezujućih higijensko-epidemioloških mjera te na taj način izbjegnu represivno djelovanje inspekcijskog organa ali i doprinesu poboljšanju epidemioloških prilika u našem kantonu.

Podsjećamo, odredbe Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti F BiH

predviđaju kazne za prekšioce i to za pravna lica u visini od 3.000 KM do 10.000 KM; za odgovorno lice u pravnom licu od 500 do 2.000 KM ; odnosno od 2.000 do 8.000 KM za fizička lica.

Vezane vijesti: