Press konferencija u DNZ-u BiH na temu blokada rada OV-a, kao i revizorskog izvještaja JKUP “Komunalije”.

Danas je u sjedištu DNZ-a BiH-Krajiške stranke organizirana konferencija za medije na temu blokada rada OV-a, kao i revizorskog izvještaja JKUP “Komunalije”.

Prisutnima su se ispred stranke obratili predsjednik DNZ-a-Krajiške stranke Admil Mulalić, i predsjednik Kluba vijećnika DNZ-a u OV Velika Kladuša Dinko Ljubijankić.

Na samom početku Ljubijankić je podsjetio da Općinsko vijeće nije funkcionisalo 6 mjeseci zbog nezakonite naredbe Općinskog načelnika da zabrani saradnju državnih službenika sa općinskim vijećem, sto je po njegovim riječima presedan koji je za posljedicu imao da sve odluke i zakoni od značaja za građane nisu uopće razmatrani,a samim time ni stavljeni u funkciju.  Poseban akcenat je stavljen na Izvještaj o radu i poslovanju JKP “Komunalije” za period  2018. i  2019. godine, kao i plan rada za 2020 godinu.

Na kraju izlaganja Ljubijankić je podsjetio da je OV donijelo nekoliko bitnih odluka koje ovlaštenici Općinskog načelnika ne zele provesti, a sve na štetu građana Velike Kladuše. Jedna od tih odluka je i ona o ukidanju tzv. bijelog kruha čije neprovođenje će naredne godine koštati građane Velike Kladuše 500.000 KM.

-Predsjednik DNZ-a Admil Mulalić se posebno dotakao revizorskog izvještaja o financijskom poslovanju JKUP “Komunalije”, koji je uradio Ured za reviziju FBIH, istakavši da u izvještaju ne postoji ni jedna stavka za koju je konstatovano da je u skladu sa zakonom tj. da je dobra. Kako je rekao, kriminalne radnje u samom preduzeću su razlog zbog kojeg OV nije imalo priliku razmatrati “Izvještaj o radu” za 2018. i 2019. godinu, niti ima plana rada za 2020 godinu. Iz izvještaja se da zaključiti da ovo preduzeće bez dotacija iz općinskog budžeta nije u stanju podmiriti ni troskove plaća.

Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da je 11.9.2019. godine društvo dostavilo izvještaj u kome se navodi da su sredstva utrošena za povećanje udjela u Pravno lice “Alatuša” u iznosu od 700.000 KM, a kad se tome pridoda 200.000 KM pozajmice “Alatuši” iz prošle godine, te da je za Bruto plaće iskorišteno 1.535.000 KM, činjenica je da društvo ne može pokriti troškove zaposlenih iz redovnog poslovanja.

U izvještaju se navodi i to da za nabavku roba i usluga nisu u potpunosti primjenjivani Zakoni o javnim nabavkama, što je zakonska obaveza, već se u dosta slučajeva nabavka robe vršila bez tendera.

Iz DNZ-a su apelovali na ovlaštene zamjenike Općinskog načelnika  da se što prije u Službenom  glasniku objave sve odluke koje je Vijeće usvojilo, kako bi se one mogle provesti u što kraćem roku.

Vezane vijesti: