U kabinetu Premijera USK-a upriličen prijem predstavnika Vijeća mladih USK-a

U sklopu održavanja redovne IV Skupštine Vijeća mladih USK-a, a koja je planirana 02.08.2021. godine, Premijer Mustafa Ružnić zajedno s Ministrom obrazovanja Alminom Hopovcem održao je prošireni sastanak s predstavnicima Vijeća mladih USK-a. Povod prijema je i potpisivanje Memoranduma o saradnji između Vlade USK-a, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a i Vijeća mladih USK-a. Strane potpisnice ovog Memoranduma su saglasne da u međusobnoj saradnji i partnerstvu promovišu i zagovaraju principe i vrijednosti koje su temelj demokratskom društvu, koje jačaju učešće i uključivanje mladih ljudi na svim nivoima, a odnose se na:

• učešće mladih u odlučivanju;
• solidarnost, toleranciju, uvažavanje različitosti, socijalnu pravdu i ravnopravnost spolova;
• transparentnost, odgovornost i učinkovitost;
• pružanje jednakih mogućnosti za sve mlade;
• promociju i poticanje aktivizma i volonterizma mladih;
• uvažavanje različitih formi institucionalnog djelovanja:
• uvažavanje i provođenje prava mladih posebno definisanih Zakonom o mladima FBiH i drugim poveljama i aktima poput Europske povelje o učešću mladih na lokalnom i regionalnom nivou;
• provođenje Člana 14 i Člana 27 Zakona o mladima FBiH.
Premijer Mustafa Ružnić i Ministar obrazovanja Almin Hopovac iskazali su punu podršku radu i aktivnostima Vijeća mladih USK-a, kroz implementaciju Zakona o mladima FBiH.

Predstavnici Vijeća mladih Unsko sanskog kantona naglasili su da je ovo pečat na sve što se do sada radilo s mladima na lokalnom i kantonalnom nivou. Važnost implementiranja Zakona o mladima FBiH na kantonalnom nivou, te uključivanje mladih u procese donošenja odluka, rad s Vijećima mladih pomaci su ka poboljšanju položaja mladih. Predstavnici Vijeća mladih nastaviti će svoj aktivizam u kreiranju boljeg i kvalitetnijeg životnog ambijenta zajedno s donosiocima odluka. Ovaj radni sastanak se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID.

Vezane vijesti: