Vijeće odlučilo: Zatvaranje Mirala u roku od 10 dana i nema novog kampa

Zatvaranje privremenog migrantskog kampa Miral i ne prihvatanje bilo kojeg drugog kampa na području općine, glavni su zaključci  tematske sjednice velikokladuškog vijeća koja je održana danas.

Dugo najavljivanoj tematskoj sjednici pored vijećnika prisustvovali su i premijer USK Mustafa Ružnić, kao i službenik Službe za odnose sa strancima Rade Kovač. Tokom svoga izlaganja, premijer Ružnić je sugerisao vijećnicima da ne prihate bilo kakvo izmiještanje Mirala na drugu lokaciju, jer kako je rekao, slično se desilo u Bihaću pa je na kraju napravljen kamp Lipa, a Bira se još nije zatvorila. Ružnić je još jednom istakao da su građani Kantona u ovoj migrantskoj situaciji i pored silnih obećanja ostali sami. Istakao je i da je čvrsti stav Vlade kantona da se i kamp Miral i Bira zatvore u što kraćem periodu.Nakon premijera za riječ se javio i Rade Kovač, koji je mnogo toga rekao što smo bezbroj puta čuli od državnih službenika, a sve se svodi na to da treba zatvoriti granicu na istoku i da se boji da se migrantska kriza neće uskoro riješiti.

Nakon gostiju za riječ se javilo nekoliko vijećnika, a svi su bili  jedinstveni u stavovima da je potrebno u što skorijem vremenu zatvoriti Miral, a da se istovremeno ne dozvoli bilo kakav novi kamp na području općine. Prisutnima se obratio i Enver Munjaković, jedan od organizatora protesta za rješavanje migrantske situacije i dislociranje migranata sa područja kantona. Munjaković je u svom obraćanju podsjetio da je Vlada USK prije godinu dana donijela odluku o zatvaranju Bire i Mirala, a da odluka do danas nije provedena. Zbog svega ovoga Munjaković kao predstavnik građana, je zatražio da se odredi rok od 10 dana da se Miral zatvori ili će se desiti masovni protesti građana i neće se završiti dok se situacija ne riješi.

Nakon trosatnog zasjedanja, predsjedavajući OV Fikret Bašić, dao je pauzu da bi se usaglasili i djelimično korigovali zaključci koje je jučer usvojio Kolegij. Poslije pauze predloženo je šest zaključaka, koje su vijećnici jednoglasno podržali. Glavni zaključak je da se u roku od 10 dana zatvori privremeni migrantski kamp Miral, a da se migranti koji se nalaze van kampa pod hitno otpreme i kampove Lipa, Ušivak, Delijaš, Blažuj ili neki drugi na području BIH.

Treba istaći da je tokom cijelog zasjedanja u parku boravila veća skupina građana, koja je čekala kakve će zaključke donijeti OV, a nakon završetka sjednice građani su se mirno razišli.

Mersad Sarajlija/Trend radio

Vezane vijesti: