Masovna evakuacija stanovništva u Čileu zbog požara

Slušaj Uživo