Osigurana zdravstvena pomoć za migrante i izbjeglice na Vučjaku