Pola litre vode u flaši u Rovinju košta koliko i dvije litre benzina