Rusija tvrdi: Abu Bakr al Baghdadi je bio američki izum