Sejman Rekić: Nekad je potrebno da cijeli svijet stane, kako bi čovjek shvatio grešku