U Francuskoj počeo generalni štrajk, možda najveći u historiji