MARKETING

ZKP „prošao“ bez većine, sjednica prekinuta

ZKP je po tumačenju vd sekretara velikokladuškog vijeća usvojen, iako za njega ni prvi ni drugi put nije glasala potrebna većina od 15 vijećnika. Ovo bi bio epilog današnje sjednice, koja je nakon ovakvog tumačenja prekinuta jer nije bilo kvoruma za njen nastavak. Radi se o tome da je bivša zamjenica predsjedavajućeg Emina Ćehić (koja i dalje predsjedava Vijećem), dala na glasanje Zahtjev za preispitivanje Zaključka o neusvajanju Prijedloga ZKP-a na način da ako se većina vijećnika izjasni za, Prijedlog ZKP-a se odbacuje. Pošto su pojedini vijećnici ranije napustili sjednicu, za je bilo svega 11 vijećnika. Zanimljivo je bilo da je protiv prispitivanja Zaključka bilo 12 vijećnika, a nakon ovoga VD sekretar OV Alen Didović je  „dao objašnjenje“ je na ovaj način ZKP dobio „zeleno svijetlo“.

Ne ulazeći u ispravnost ove odluke i načina formulacije da li se trebalo ovako formulisati pitanje za glasanje, ono što je sigurno jeste da se sumnjiva pravna tumačenja nastavljaju, slično kao što je bilo prije sedam-osam mjeseci kad se vodila rasprava o opozivu načelnika.

Iz današnjeg zasjedanja treba istaći da je većinom glasova usvojena i Odluka o općinskim administrativnim taksama, a na početku sjednice zahletvu je položio novi vijećnik Nihad Ugarak sa liste SDP-a koji je na ovu poziciju došao umjesto Aladina Ćerimovića.

Nakon danas prekinute sjednice, još jednom se pokazalo da najviše predstavničko tijelo Velike Kladuše postoji samo formalno, bez legitimnog predsjedavajućeg i sekretara Vijeća sa legitimitetom  koji će znati tumačiti zamršene pravne situacije. Da li će epilog današnjeg „glasanja“ imati i sudski epilog saznaćemo u narednom periodu.

M. Sarajlija/Trend radio

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo