MARKETING

Uprava NK Krajišnik: Sportski brend Velike Kladuše polako nestaje

Povodom trenutnih dešavanju u NK “Krajišnik” saopćenjem se oglasila Uprava kluba

“Cijenjen i navijači i prijatelji NK “KRAJIŠNIK” Velika Kladuša, želimo da Vas upoznamo sa posljednjim dešavanjima u i oko kluba koja ne doprinose rješavanju nagomilanih problema koji svoje korijenje imaju nekoliko godina nazad, a koja su kulminirala i dostigla svoj vrhunac ove godine kad su sredstva koja NK ”KRAJIŠNIK” pripadaju po Pravilniku o raspodjeli od Sportskog saveza općine Velika Kladuša smanjena na 11.800, 00 KM, a smanjena su nakon što je grant za Sportski savez općine Velika Kladuša sveden od strane općinskog načelnika ( koji je sam proglasio Budžet za 2022. godinu ) na 80.000, 00 KM nakon prvobitno, planiranih 180.000, 00 KM.

Usporedtbe radi, druge općine u našem kantonu izdvajaju za svoje klube znatno velika sredstva.

Općina S,anski Most ima dva kluba u istom ranguNK NK“PODGRMEČ” “RUDAR”120.000,00 KMI 80.000,00 KM
Općina Bužim;NK“VITEZ”70.000, 00 KM
Bosansk‹,a Krupa, dva kluba u istom rangu;NK“BRATSTVO”80.000,00 KM!
 NK“SLOGA”80.000,00 KM
Općina \//’eIika Kladuša;NK“KRAJIŠNIK”11.800, 00 KM

30.06.20’22. godine održana je sjednica Skupštine NK “KRAJ IŠNIK” Velika Kladuša na kojoj su delegati u okviru dnevnog reda raspravljali o istupanju seniorskog tirria iz takmičenja zbog nemogućnosti finansiranja osnovnih troškova.

Na toj sjednici donesen je zaključak da se pokuša razgovarati sa općinskim organom uprave, tačnije općinskirn načelnikom da pomogne finansijski i reaguje kako bi se ipak pokušalo iznaći rješenje i kako se ne bi istupilo iz takmičenja.

Prema Zaključku Skupštine kluba na sastanak sa načelnikom su trebali ići predstavnici Skupštine kluba kao i Uprave.

Zahtjev za sastanak su u općinskom organu uprave zaprimili i odobrili, ali na sastanak su primili samo predsjednika Skupštine kluba gospodina Žalića dok ostale predstavnike nisu primili.

Imali ste priIiku čitati na facebook stranici Radija Ve1iha Kladuša tekstove i audio zapise u kojima se tendenciozno iznose načini tzv. pomoći klubu te se spominju grantovi za udruženja i njihove projekte u iznosu od 350.000,00 KM za koja će općinski organ uprave raspisati javni oglas i ‘ dodijeliti ” NK “KRAJIŠNIK” značajna sredstva što je unaprijed obe2anje koje je osudeno na propast jer ma javni poziv. se prijavljuju desetine Udruženja i vrlo je upitno na koji način će ti koji obećavaju dodijeliti i najmanji iznos sreostavai klubu, a kamoli neophodna sredstva za nastup kluba u sexoni koja predstoji.

Kad se pročita i posluša izjava savjetnika općinskog načelnika, dode se do zakljućka kako je općinski organ em,otivno vezan za tradiciju i ime kluba, kako općinski organ uprave stoji iza kluba, spominju se nekakve r.ifre iz prošlosti koje su mizerne ako se pažljivo izanaliziraju sve sezone i nastupi kao i trośkovi što je Iako provjerljivo.

07.07.20ì’2. godine održan je sastanak Uprave kluba koja ima predsjednika sa neopozivona ostavkom šfo dodatno )usIožnjava situaciju.

Sastanak je održan u prostorijama kluba, a na sastanku je prezentovano i to da je racun kluba blokiran i da je općtnski Sud blokirao račun radi izvršenja obaveza prema općinskoj firmi “Vodovod i kanalizacija na dan 05.07.2022. godine te da su sva sredstva sa računa kluba povučena i prebačena na račun te firme zbog duga za vodu, a da prethodno organi kluba nisu upoznati ni sa čim što je dovel(› do pomenute situacije.

Prostorije, kluba, kao i kompletan sanitarni čvor je neupotrebljiv jer nema vode, stadion izgleda sve zapuštenije i sablasnije.

Da li je ovo uradeno s namjerom, ne želimo spekulisati, ali je interesantno da je i Rješenje o izvršenju, iskIjučenje vode i poviačenje oko 4.500,00 KM sa računa kluba bilo isti dan tj. 05.07.2022. godine.

NK ”KRAJIŠNIK” Velika Kladuša je u nikad težoj situaciji i jeftina piskaranja te izljevi emocija neće pomoći već samo konkretni potezi općinske vlasti u saradnji sa Skupštinom i Upravom kIul›a.

NK “KRA!JIŠNIK “ Velika Kladuša je brend koji nestaje, nažalost, sve je bliže konačnom nestanku sa scene…”

Kaže se u saopćenju Uprave NK “Krajišnik”

Trend radio

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo