PODCAST NA TRENDU – II sezona “Adnan Družić: Ponosni smo na zajedničke proslave vjerskih praznika”

Adnan Družić je omladinski aktivista iz Bosanskog Petrovca. Kao jedan od istaknutih članova izuzetno aktivnog Vijeća mladih Bosanski Petrovac, Adnan je nedavno sa nekoliko aktivista organizirao zajednička druženja i proslave vjerskih praznika sve tri religije iz ovog bosanskohercegovačkog grada. Pored ovoga, Adnan je učestvovao u brojnim akcijama i projektima mladih iz Bosanskog Petrovca.